fbpx
 • Дали претседателските кандидати придонесоа за градењето позитивен мир низ кампањата?

  Дали претседателските кандидати придонесоа за градењето позитивен мир низ кампањата?

  м-р Лилјана Пецова – Илиеска и д-р Кире Бабаноски Повеќе
 • Двојазичноста вообличува две „зони на лингвистичката територијалност“ во Македонија

  Двојазичноста вообличува две „зони на лингвистичката територијалност“ во Македонија

  м-р Свето Тоевски Повеќе
 • Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра

  Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра

  Билјана С. Црвенковска, писателка Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • Блог
 • Влог
 • Поткаст
 • Алатки

Единствена форма за да се соочат со овој проблем, а ова важи за сите држави без оглед на нивниот социо-економски развој, е реализирање на постојани кампањи за подигнување на свеста кај учениците, училишните авторитети и родителите за последиците кои ги има оваа појава.

Виолета Зефи

Алтернативите на краткотрајните казни затвор се огледуваат во зголемената хуманост и економичност во извршувањето на кривичните санкции, со перспектива на позитивното влијание на рехабилитацијата и социјална адаптација на осудените лица.

м-р Јасмин Калач

Ако сакаме во ЕУ, мора да си го исчистиме ѓубрето, без разлика колку тоа ќе не боли.

Соња Стојадиновиќ
Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра
Сотировски: Политичарите заборавија дека треба да инвестираат во наука
Ни недостасува еколошко образование
И децата страдаат од депресија
Активистите против рудникот Иловица најавуваат протести додека „Еуромакс“ не се повлече
И Скопје и Софија стигнаа до критичната точка - граѓаните сакаат квалитетни урбанистички планови
What is a Blog?
How to Start a Blog - The Beginner's Guide to Successful Blogging
How to Write and Create Great Blog Content

Блогови

 • Македонија
 • Регион
 • Project Syndicate
 • MK
 • SQ
 • CNR/SR/BS
Прашањето за добрососедските односи, како еден од факторите за градење мир, потоа економските процеси и прашањата за развојот, се јасни показатели за нивото на демократија, мерено преку политиките и политичкиот јазик и стил што се користи како индикатор за градење на позитивниот мир во земјата, па и во регионот. Колку претседателските кандидати и на кој начин ги користеа овие теми во своето претставување пред граѓаните?
Çështja e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, si një nga faktorët për ndërtim të paqes, mandej proceset ekonomike dhe çështjet e zhvillimit, janë tregues të qartë për nivelin e demokracisë, të matur përmes politikave dhe gjuhës politike dhe stilit që përdoret si indikator për ndërtim të paqes pozitive në vendin, e madje edhe në rajonin. Sa kandidatët presidencial dhe në çfarë mënyrë i shfrytëzonin në prezantimin e vet para qytetarëve?
Jedini oblik suočavanja sa ovim problemom, a to se odnosi na sve države, bez obzira na njihov društveni-ekonomski razvitak, je sprovođenje stalnih kampanja za podizanje svesti kod učenika, kod školskih vlasti i kod roditelja za posledice koje ima ova pojava.
 

regulacija na onlajn mediumi infografik