Атиџе Селман е дипломиран новинар и студент на магистерските студии на Институтот за комуникациски студии. Има долгогодишно работно искуство како новинар во Редакцијата за емисии на ромски јазик при Македонска радио телевизија. Нејзина сфера на интерес е истражувањето и известувањето во областа на социјалата и образованието.

Над 2000 Роми „фантоми“ во Македонија

Атиџе Селман

Atidze selmanСпоред Министерството за труд и социјална политика, околу 500 Роми се правно невидливи, но невладините ромски организации тврдат дека нивниот број е над 2000. Иако законски не смее да има граѓанин без здравствено осигурување, ниту да е надвор од образовниот систем, освен што ја спроведе акцијата за регистрирање на овие лица, државата се уште не наоѓа начин да го реши проблемот, а со тоа го прекршува и основното човеково право за државјанство.

Последни коментари
Guest — Кабинет на Министер за труд и социјална политика
МТСП: Во Република Македонија досега не е спроведена анализа која ќе ја покаже точната бројка на т.н. „фантоми”Скопје, 8 април 201... Read More
Понеделник, 10 Април 2017 10:10 AM
Прочитај
7711 Кликови
1 Коментар
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: