Габриела Димовска е дипломиран економист и студент на магистерски студии на департмантот Монетарна економија финансии и банкарство на Економскиот факултет во Скопје. Моментално работи како постар истражувач во Центарот за економски анализи (ЦЕА) во областа на макроекономијата, социо-економијата, анализа на јавни политики, но и е дел од управувачкиот одбор на организацијата. Автор е на повеќе публикации од областа на фискалната транспарентност и социо-економијата.  

Независноста на Државниот завод за ревизија заглави со уставните измени

Габриела Димовска

gdimovska 250Државниот завод за ревизија нема доволно финансиски средства да спроведува целосна годишна ревизија на трошењето на парите од буџетот, ниту пак има законски надлежности да ги казнува институциите што не ги спроведуваат препораките на државниот ревизор, а неговата независност и ефикасно работење зависи од политичката волја.

Повеќе
3913 Кликови
1 Коментар
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: