Иван Дургутов е дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Моментално е студент на последипломски студии од областа на казненото право на истиот факултет. Неговите полиња на интерес се казненото и уставното право особено од аспект на проучување на човековите права преку овие две дисциплини.

Гласањето како чествување на празникот на демократијата – изборите

Иван Дургутов

Ivan Durgutov ffbbmВо правниот систем на Република Македонија излегувањето и гласањето на изборите е оставено на свеста и совеста на избирачите и не постои законска должност за т.н. задолжително гласање. Иако не се предвидува санкција за неизлегување на избори, гласањето претставува наша морална обврска и треба да ја испочитуваме. Исклучиво од нас зависи колку ќе ја одржиме и поддржиме демократијата, меѓу другото, и преку масовна излезност во изборните циклуси.

Повеќе
4065 Кликови
0 Коментари
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: