М-р Соња Ристеска е истражувачки и менаџмент координатор во Аналитика тинк тенк. Таа е истражувач кој активно работи на полето на енергетски реформи во Република Македонија.

Поголемо искористување на сонцето – како од пасивни потрошувачи до активни произведувачи на електрична енергија

м-р Соња Ристеска

sonja risteska 200x250Во Македонија малку се знае за можностите граѓаните активно да се вклучат во енергетскиот систем, не само како корисници туку и како производители без да мораат да регистрираат фирми. Постојат механизми кои со напредокот на обновливите извори на енерија ги вклучуваат и домаќинствата во производството на електрична енергија. Еден од тие механизми е наречен мрежно мерење (net metering) и потекнува од САД, а активно се користи и во ЕУ како мерка за намалување на користење на фосилните горива.

Повеќе
9373 Кликови
1 Коментар
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: