Правичен надомест за користење текстови и фотографии

Зоран Гега Маџовски

zoran gegaНовинарите и медиумските работници во Македонија немаат информации за тоа колку се користат нивните дела и не можат да проценат дали се правично платени. Европската комисија предложи директива за авторски права која ќе помогне да им се даде повеќе моќ на новинарите. Сепак, пред се`, е потребна солидарност и да се избегнуваат оправдувања дека некој автор сам се договорил и се согласил поинаку.

Повеќе
4531 Кликови
0 Коментари
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: