Никој не ги штити студентите и професорите од дискриминација

Александра Филипова

aleksandra filipova200x250Студентите и професорите често препознаваат дискриминација во високото образование врз основа на пол, партиска определба, етничка припадност и јазик, но не се охрабруваат тоа да го пријават. До Комисијата за заштита и спречување на дискриминација се поднесени само две претставки од областа на високото образование. Во таа насока, потребна е посебна универзитетска комисија која ќе работи на откривање, заштита и спречување на дискриминацијата во високото образование.

Последни коментари
Guest — Tehniski sorabptnik????????
Dali moze dekanskata uprava da donese sopstvena odluka po koj asistentite, sorabotnicite koi se izbiraat vo zvanja da ne plakaat m... Read More
Сабота, 18 Март 2017 2:02 PM
Прочитај
590 Кликови
1 Коментар
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: