Градски паркови, а не градски градилишта

Кирил Пржо

Przo200x250Градскиот парк во Скопје како и сите останати урбани паркови во државата мора да ја задржат својата основна функција и причина поради кои се посетуваат, а тоа е простор за мир, релаксација и рекреација. Целиот концепт на нов проширен Луна парк во скопскиот градски парк, целосно би го променил не само изгледот, туку и можностите што паркот ги нуди и ќе претставува дополнителен притисок на последното парче големо урбано зеленило во Скопје.

Recent Comments
Guest — Одделението за односи со јавноста и информации за граѓаните, Сектор за поддршка на градоначалникот на Град Скопје
Реакција од Одделението за односи со јавноста и информации за граѓаните, Сектор за поддршка на градоначалникот на Град Скопје:„Гра... Read More
Сабота, 22 Април 2017 10:10 AM
Guest — Уредувачки одбор на ResPublica
Во врска со реакцијата на Градот Скопје сметаме дека во интерес на јавноста и читателите Градот Скопје требаше да дообјасни што е ... Read More
Сабота, 22 Април 2017 10:10 AM
Прочитај
8100 Кликови
2 Коментари
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: