Со МОДЕМ се мониторираат девет национални телевизии кои емитуваат програма на македонски и албански јазик. Предмет на мониторинг се информативните програми во редовните ударни термини и дебатните емисии во периодот од 15 ноември 2015 до 20 мај 2016 година.

tabela tv

 

Проект:       Имплементирано од:          Поддржано од:  
modem 


 
              logo netherlands embassy kocka