MODEM izvestaj noemvri MK FINAL cover

Темите поврзани со изборите и изборната кампања доминираа во централните вести на сите медиуми. Повеќето медиуми посебно се осврнаа на темата за двојазичноста, која се наметна во кампањата, но сите тие ја анализираа од различен агол и различно ја врамија.

DSC 0347 resssss

Претставници на невладините организации се обучуваа како да развиваат ефективни пораки, како да ја дефинираат публиката и пораките убедливо да ги пренесат до целните публики на работилницата за ефективна комуникација со јавноста што ја организираше Институтот за комуникациски студии.

edicija vest

Известувањето за студентските протести во 2014 година драстично се разликуваше од една до друга група медиуми. Протестите беа врамени како политички инструментализирани од едната група или како дел од решението за штетните образовни реформи од другата. Ова го покажа истражувањето „Здружени за промени: враќање на владината отчетност преку граѓански протести“ кое го реализираше Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.

res vest

Медиумската слика за политичкиот плурализам во Македонија е благо подобрена во однос на периодот од пред шест месеци, што е особено видливо од „омекнувањето“ на негативните појави што претходно беа многу присутни: заземање страна, пропагандистичко известување, демонизирање политички субјекти, вметнување политички маркетинг како дел од вестите.

ResPublica почнува со продукција на месечни видео подкасти кои ќе ги анализираат најчитаните теми од академските блогови во текот на месецот. Подкастот ќе ги презентира ставовите, пред се`, на академската и на истражувачката заедница за актуелни прашања од јавен интерес.

DSC 02462

Популарноста на социјалните медиуми не е значи и влијателност. Влијателноста подразбира да се предизвика промена кај публиката преку онлајн комуникација, секако со фокус на активностите и содржините на организацијата. Ова беше темата на работилницата „Правење влијание преку блогирање“, која Институтот за комуникациски студии ја организираше за претставници на граѓански организации.

DSC 00161

Претставници на граѓански организации и новинари се обучуваа како да пристапат кон пошироката публика и да влијаат врз јавната дебата за теми од јавен интерес на работилницата за академско блогирање што ја организираше Институтот за комуникациски студии.

konf11

Група експерти и граѓански организации, меѓу кои и Институтот за комуникациски студии ИКС подготвија Предлог за итни демократски реформи кои имаат цел да ги вратат демократските стандарди и вредности во Македонија, враќајќи ја така и довербата на граѓаните во клучните државни институции.

Privatnost i javniot interes 001

Околу 50 претставници на медиумите, невладините организации, академската заедница и јавната администрација учествуваа на дебатата „Приватност, информирање и јавниот интерес: правото на приватност наспроти правото на јавноста да знае“. Тие дискутираа за различните гледишта околу законското уредување на различните аспекти и заштитата на правото на приватност од една, и правото на информирање и на јавноста да знае, од друга страна.

Privatnost i javniot interes 001

Ве покануваме на дебата на која ќе биде презентиран документот за јавна политика „Приватност, информирање, и јавниот интерес: Правото на приватност наспроти правото на јавноста да знае“. Дебатата ќе се одржи на 24-ти март (четврток) во хотел „Холидеј Ин“ (сала Милениум 2), со почеток во 10:00 часот.

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: