webinar1

Иницијативата за дигитално граѓанство ResPublica ги повикува сите професори, студенти, медиумски и политички експерти, јавни службеници и други професионалци да се приклучат на иницијативата со пишување на академски блогови за теми за кои имаат докажана експертиза и искуство. Со блоговите треба да се подобри разбирањето кај јавноста за актуелните проблеми во општеството и да се понудат одржливи решенија содржани во академски статии и истражувања.

konferencija

Поголема транспарентност во работата на власта и овозможување суштинска дебата која ќе ги канализира ставовите на различни групи граѓани, се предуслови за одговорно и отчетно владеење. Само на овој начин ќе може целосно да се остварува јавниот интерес, кој во Македонија различни елити на моќ неретко го инструментализираат. Ова е еден од заклучоците од денешната конференција што ја организираше Институтот за комуникациски студии (ИКС) во рамки на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“.

eu info

Проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“ беше промовиран на прес конференција што се одржа на 24 септември во ЕУ Инфоцентарот во Скопје.

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го имплементира проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“. Проектот има цел да ја подигне свеста на граѓаните и да ги инволвира медиумските професионалци и граѓанските организации во процесот на штитење на јавниот интерес.

javen interes

„Деконструкција на јавниот интерес во Македонија: (зло)употреба во име на граѓаните“ е насловот на појдовниот извештај во проектот „Изразување на јавниот интерес“ што Институтот за комуникациски студии ќе го презентира на конференција на крајот на септември.

webinar

Повеќе од 30 учесници го следеа вебинарот за академско блогирање што го организираше Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „Изразување на јавниот интерес“. Млади истражувачи, студенти, новинари и колумнисти добија корисни совети како да напишат успешен академски блогпост заснован на научни наоди и податоци, но со кој на разбирлив начин ќе ја информираат пошироката јавност за актуелни комплексни прашања во општеството.

webinar

Институтот за комуникациски студии организира вебинар за академско блогирање ResPublica што ќе се одржи на 18 и на 25 септември од 15 до 18 часот. Вебинарот е наменет за експерти, граѓански активисти, новинари, колумнисти, студенти и професори кои сакаат да се усовршат во пишување на академски блогови.

press 24 09 2015

Институтот за комуникациски студии (ИКС) денеска го промовираше проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“, кој има за цел да ја подигне свеста на граѓаните и на медиумските професионалци за значењето на јавниот интерес во одржувањето на принципите на доброто управување.

Институтот за комуникациски студии (ИКС) Ве поканува да присуствувате на промоцијата на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија“која ќе се одржи в четврток, 24 септември 2015 година во 11 часот во ЕУ Инфоцентарот во Скопје.

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: