fbpx

ТВ Телма во периодот од 21 до 29 ноември 2016 објави најмногу прилози за предизборните активности, потоа за редовната работа на институциите, за подготовката на изборите, за работата на СЈО итн. Телевизијата известуваше избалансирано и во однос на бројот на прилозите и во однос на аргументираниот критички однос кон политичките субјекти во сите актуелни настани. Прилозите во најголем број случаи беа без воочлив новинарски став, а во мал број прилози тие неутрално критички ја опсервираа активноста на политичките субјекти и институциите.

ИЗВЕШТАЈ - МКД  ENG        ЗАКЛУЧОЦИ - МКД  ENG     ИНФОГРАФИК-1     

telma1