ТВ21 во вестите на албански јазик објави најмногу прилози за предизборните активности на партиите, потоа за редовната работа на државните и локалните институции, за активностите за подготовка на изборите, за СЈО, за двојазичноста и федерализацијата, за редовните активности на министрите и замениците. Генерално, прилозите кои известуваат за сите дневно-политички настани и теми се без експлицитен новинарски став. И според бројноста на прилозите и според начинот на известување за улогата на претставници на власта и опозицијата во дневно политичките настани, оваа телевизија има избалансиран пристап. Релативна избалансираност и од квантитативен и од квалитативен апсект има и во известувањето за предизборните активности на политичките субјекти.

ИЗВЕШТАЈ - МКД  ENG          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД  ENG     ИНФОГРАФИК-1     

tv211