ТВ 24 Вести во периодот од 21 до 29 ноември 2016 објави најмногу прилози посветени на покривање на предизборната кампања, а од другите се издвојуваат работата на институциите, редовните активности на државните функционери и работата на Специјалното јавно обвинителство. Медиумот ја покриваше изборната кампања избалансирано, и во квантитативна и во квалитативна смисла, со пренесување на активностите на учесниците во изборниот процес, но и со осврт на нејзиниот тек, реторика, споредба на програмите, и особено на двојазичноста што се наметна како тема во овој период на кампањата.

ИЗВЕШТАЈ - МКД  ENG          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД  ENG     ИНФОГРАФИК-1

24 vesti1