ТВ Алфа во периодот од 21 до 29 ноември 2016 објави најмногу прилози што се однесуваат на предизборната кампања, како и на редовните активности на државните функционери. Телевизијата како посебна тема во оваа кампања фреквентно објавуваше прилози поврзани со „федерализација“ или „двојазичност“ на Македонија. Во покривањето на изборната кампања медиумот изразуваше позитивен однос кон ВМРО-ДПМНЕ, а негативен кон СДСМ, иако имаше квантитативна избалансираност меѓу двете партии.

ИЗВЕШТАЈ - МКД  ENG          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД  ENG   ИНФОГРАФИК-1

alfa tv mk1