ТВ Канал 5 во периодот од 21 до 29 ноември 2016 објави најмногу прилози што се однесуваа на покривање на предизборната кампања, а од другите се издвојуваат единствено прилозите поврзани со „двојазичноста“ и „федерализацијата“ која се наметна како посебна тема во овој период на кампањата и за редовни активности на државните функционери. Во прилозите за изборната кампања имаше квантитативен баланс, но во дел од нив се изразуваше позитивен однос кон ВМРО-ДПМНЕ. Двојазичноста беше најчестата тема во која беше покажан негативен однос кон СДСМ.

ИЗВЕШТАЈ - МКД  ENG          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД  ENG     ИНФОГРАФИК-1

kanal51