fbpx
 • Дали претседателските кандидати придонесоа за градењето позитивен мир низ кампањата?

  Дали претседателските кандидати придонесоа за градењето позитивен мир низ кампањата?

  м-р Лилјана Пецова – Илиеска и д-р Кире Бабаноски Повеќе
 • Двојазичноста вообличува две „зони на лингвистичката територијалност“ во Македонија

  Двојазичноста вообличува две „зони на лингвистичката територијалност“ во Македонија

  м-р Свето Тоевски Повеќе
 • Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра

  Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра

  Билјана С. Црвенковска, писателка Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • Блог
 • Влог
 • Поткаст
 • Алатки

Единствена форма за да се соочат со овој проблем, а ова важи за сите држави без оглед на нивниот социо-економски развој, е реализирање на постојани кампањи за подигнување на свеста кај учениците, училишните авторитети и родителите за последиците кои ги има оваа појава.

Виолета Зефи

Алтернативите на краткотрајните казни затвор се огледуваат во зголемената хуманост и економичност во извршувањето на кривичните санкции, со перспектива на позитивното влијание на рехабилитацијата и социјална адаптација на осудените лица.

м-р Јасмин Калач

Ако сакаме во ЕУ, мора да си го исчистиме ѓубрето, без разлика колку тоа ќе не боли.

Соња Стојадиновиќ
Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра
Сотировски: Политичарите заборавија дека треба да инвестираат во наука
Ни недостасува еколошко образование
И децата страдаат од депресија
Активистите против рудникот Иловица најавуваат протести додека „Еуромакс“ не се повлече
И Скопје и Софија стигнаа до критичната точка - граѓаните сакаат квалитетни урбанистички планови
What is a Blog?
How to Start a Blog - The Beginner's Guide to Successful Blogging
How to Write and Create Great Blog Content

Блогови

 • Македонија
 • Регион
 • Project Syndicate
 • MK
 • SQ
 • CNR/SR/BS
Прашањето за добрососедските односи, како еден од факторите за градење мир, потоа економските процеси и прашањата за развојот, се јасни показатели за нивото на демократија, мерено преку политиките и политичкиот јазик и стил што се користи како индикатор за градење на позитивниот мир во земјата, па и во регионот. Колку претседателските кандидати и на кој начин ги користеа овие теми во своето претставување пред граѓаните?
Çështja e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, si një nga faktorët për ndërtim të paqes, mandej proceset ekonomike dhe çështjet e zhvillimit, janë tregues të qartë për nivelin e demokracisë, të matur përmes politikave dhe gjuhës politike dhe stilit që përdoret si indikator për ndërtim të paqes pozitive në vendin, e madje edhe në rajonin. Sa kandidatët presidencial dhe në çfarë mënyrë i shfrytëzonin në prezantimin e vet para qytetarëve?
Jedini oblik suočavanja sa ovim problemom, a to se odnosi na sve države, bez obzira na njihov društveni-ekonomski razvitak, je sprovođenje stalnih kampanja za podizanje svesti kod učenika, kod školskih vlasti i kod roditelja za posledice koje ima ova pojava.
 

Само 23 отсто од предвидените капитални инвестиции за оваа година се реализирани за осум месеци. Страшно ниско ниво, признава заменикот министер за економија Кире Наумов. Според него, капиталните инвестиции се предимензионираат бидејќи Владата сака да прикаже развоен буџет под притисок на гласачите кои „сакаат да видат здание уште утре“. Благица Петрески од Finance Think смета дека капиталните инвестиции се планираат на нереално остварливо ниво и притоа се опфаќаат секаков тип на инвестиции кои не се секогаш капитални.

Веб верзија

ТВ верзија