ТВ Нова известува навивачки во полза на политиката на владејачката партија и на нејзините претставници во власта. Иако во најголем број од прилозите нема експлицитен став на новинарот, сепак ваков заклучок може да извлече од тоа што владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ и нејзините министри се најзастапени во вестите на оваа телевизија. Промотивниот и фаворизирачки пристап е особено застапен во прилозите кои се однесуваат на некои владини мерки, на активностите на функционерите од ВМРО-ДМНЕ и нејзиниот лидер Никола Груевски чии промотивни посети се пренесуваат без диференцирање на државата од партијата. За разлика од претходно, сепак тој став е помалку застапен, исто како и негативниот однос кон опозициската СДСМ. Се зголемува бројот на прилози во кои се информира за настаните, без заземање страна, за сметка на бројот на прилози во кои се изнесуваат коментаторски оценки.

ИЗВЕШТАЈ - МКД          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2

tv nova