ТВ Канал 5 беше најмногу посветена на известувањето за предизборните активности на политичките партии и на промоција на мерките и проектите на Владата и на другите институции. Тоа се прави на сметка на известувањето за темите од јавен интерес, односно најголем број теми се сведуваат на предизборна борба меѓу спротивставените политички табори. Во овие рамки медиумот известуваше со мала квантитативна, но значителна квалитативна разлика во корист на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Во врска со изворите, во најголемиот дел од прилози се користи само по еден, а спротивставени гледишта има во неколку прилози.

ИЗВЕШТАЈ - МКД            ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2  

kanal51