ТВ 21 генерално ги следи главните политички случувања, со тоа што во вестите на албански јазик се информира подетално за случувањата во албанската етничка заедница во местата каде таа е мнозинство. Генерално во вестите нема ниту позитивен ниту негативен став кон некој субјект, освен во неколку прилози, каде се зазема критички, но неутрален однос кон некој проблем од јавен интерес, а каде како субјекти се јавуваат министрите од сите три партии: ВМРО ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ. Но, придонес на ТВ 21 во медиумскиот простор е преку секојдневните анализи и дебати, со експерти, најчесто со контра-ставови, и на дневно-актуелни теми. Телевизијата отвора и теми кои не се во фокусот на останатите телевизии и се делумно поврзани со меѓуетнички прашања. Во однос на балансираноста на известувањето, оваа телевизија речиси подеднаков број прилози издвојува за сите позначајни субјекти.

ИЗВЕШТАЈ - МКД            ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2   

tv211