Во вестите на Телма и натаму доминантни се теми кои се од граѓански интерес, кон кои новинарите на оваа телевизија заземаат аргументиран критички став, со консултирање на сите страни во проблемот. Телма често отвора теми кои другите медиуми не ги следат. Централните вести делумно се базираат на пренесување на актуелни настани, додека другиот дел се новинарски ангажирани прилози кои третираат теми од поширок граѓански интерес. Според застапеноста на политичките субјекти, ВМРО-ДПМНЕ и министрите од оваа партија се застапени во најмногу прилози, но нема новинарска квалификација и се работи за пренесување дневно-актуелни настани.

ИЗВЕШТАЈ - МКД          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2  

telma1