Вестите на МТВ2 информираат за сите позначајни политички настани во земјата, иако се забележува блага наклонетост кон темите кои се од интерес за албанската етничка заедница. Генерална оценка е дека телевизијата само ги следи (ги покрива настаните) и многу ретко иницира теми од јавен интерес. Телевизијата неутрално и критички известува за настаните во врска со подготовката на изборите, главно во однос на албанскиот политички блок. Речиси отсуствува фаворизирачкиот пристап кон власта, освен во два прилози кои се однесуваат на работата на министрите од ДУИ, но не се поврзани со политичките настани, додека негативен став не е забележан во ниту еден прилог.

ИЗВЕШТАЈ - МКД            ЗАКЛУЧОЦИ - МКД           ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2  

MRT 2 new logo1