МТВ1 активно ги следи сите актуелни случувања во земјава и им дава простор на различните политички субјекти да ги изнесат своите ставови и гледишта. Сепак, иако има подобрување, за МТВ1 може да се заклучи дека се уште не ја исполнува своjата информативна функција на начин што ќе го открива и заштитува јавниот интерес, бидејќи темите се обработуваат не еден површен начин, без никакво критичко-новинарско инволвирање во анализа на настаните. Иако, телевизијата пренесуваше критички ставови кон различни субјекти, вклучувајќи ги и државните институции, сепак станува збор за пренесени критики од други субјекти, наместо за длабински анализи од самиот медиум.

ИЗВЕШТАЈ - МКД          ЗАКЛУЧОЦИ - МКД          ИНФОГРАФИК-1       ИНФОГРАФИК-2

mktv1 new1