fbpx

Одржани четири работилници со новинари за новинарство од јавен интерес

ВЕСТИ - ИНФО

25.11.15

Прегледи

rabotilnica 11 20151

Институтот за комуницикациски студии (ИКС)  во ноември и декември организираше четири работни средби со претставници на различни медиуми во Македонија со цел да се утврди дали и на кој начин во редакциите се практикува новинарство од јавен интерес. Циклусот работилници таргетираше различни медиуми и професионалци: со уредници и сопственици на локални и регионални медиуми, онлајн страници кои продуцираат вести, главни и одговорни уредници на печатени и електронски медиуми и медимски сопственици. Одговорите од новинарите, уредниците и сопствениците на медиуми ќе бидат основа за Насоките за новинарство од јавен интерес, вклучувајќи го прв пат и тестот за новинарство од јавен интерес, кои што ИКС ќе ги креира во 2016 година.

 

ИКС во октомври и ноември организираше четири работни средби со новинари, уредници и сопственици на различни медиуми во ...

Posted by Институт за комуникациски студии on Thursday, 26 November 2015