fbpx

Ни недостасува еколошко образование

Влог

25.04.19

Прегледи

Во наставните програми во основните и средните училишта многу малку се изучуваат еко-системите, проблемите со кои тие се соочуваат, начините за решавање и поттикнување на акција. Во влогот на РесПублика, биологот Кирил Арсовски Пржо укажува и на погрешното толкување на термините од областа на екологијата. Тој вели дека најчесто луѓето подразбираат чистење улици, урбана хигиена и сл., што го скратува нејзиното значење како наука, но и како неизоставен дел од живеењето на модерниот човек. Светли примери се амбициозните наставници, но и акциите и кампањите иницирани од граѓанскиот сектор.

Ni nedostasuva ekolosko obrazovanie