fbpx

Скопје страда од постојано префрлање на топката

Влог

12.12.18

Прегледи

Секој следен градоначалник смее да си дозволи да рече дека проблемите се наследени од претходните градоначалници, но тоа не е решение, коментира актерката Симона Спировска во влогот на ResPublica.

Simona Spirovska akterka Skopje strada od postojano prefrlanje na topkata