fbpx

Црвенковска: Заборавивме да инвестираме во едукацијата за деца низ игра

Влог

14.05.19

Прегледи

„Освен што имаме лектири за деца кои се несоодветни за возраста и тежината на материјалот, нам ни недостасува и стратегија за инвестирање во едукација преку игра и забава“ - констатира писателката на книги за деца, Билјана С. Црвенковска. Во видео влогот на РесПублика таа прави споредба со развиените земји, особени во скандинавските, каде се издвојуваат сериозни средства за развој на телевизиски и радио програми за деца, анимирани програми, публикации за деца, онлајн ресурси. Црвенковска вели дека ова кај нас е сведено на минимум. Решението го гледа во развивање стратегија, не само за финансирање, туку и за креирање детска литература и медиумска продукција за деца, особено на јавниот сервис. Според неа само доволно атрактивна, добро илустрирана и испечатена книга ќе го задржи вниманието на децата преку која ќе може да им се пренесат вистинските вредности.

Crvenkovska: Zaboravivme da investirame vo edukacijata za deca niz igra