fbpx

Elena Gagovska

Elena Gagovska është shkrimtare, studiuese dhe gazetare e cila ka diplomuar në Bard College Berlin, ndërsa aktualisht jeton në Shkup. Ajo është e interesuar dhe shkruan për tema të ndryshme politike si feminizmi ndërsektorial, politika majtiste, antiracizmi, të drejtat e punëtorëve dhe LGBTI- komunitetit. Ajo publikon rregullisht artikuj në platformën feministe "Meduza" ndërkaq është publikuar edhe në shumë media të tjera vendase dhe të huaja si Women's Media Center, Summer of Solidarity dhe Jacobin.

Inteligjenca artificiale në mes të informimit dhe dezinformimit

Festim Rizanaj

12.04.24

Vitet e fundit, përhapja e teknologjisë së inteligjencës artificiale (IA) ka revolucionarizuar industri të ndryshme, duke përfshirë median në krijimin dhe shpërndarjen e...

Jeta me fibrozë cistike nuk ka pse të jetë kaq e vështirë

Elena Gagovska

28.04.23

Është e qartë se ne nuk mund ta zhdukim motivin e fitimit brenda natës, por si mund t'i ndihmojmë menjëherë pacientët me fibrozë cistike dhe ata me sëmundje të...

Kultura nuk duhet të bëhet luks për qytetarët

Elena Gagovska

02.02.23

Është tragjike që ne duhet të luftojmë për ruajtjen e një institucioni që ka qenë gjithmonë një strumbullar i jetës kulturore në...

Vazhdon gjuha e urrejtjes edhe pas muajit të krenarisë

Elena Gagovska

20.07.22

E gjithë kjo na çon në pyetjen: a mund të ndihen personat LGBT të sigurt dhe të mbrojtur nga autoritetet shtetërore në...

Njerëzit trans janë një pakicë e margjinalizuar, e jo njerëz të fuqishëm që përhapin “ideologjinë transgjinore”

Elena Gagovska

27.12.21

Elena Gagovska Personat trans në Maqedoni janë në fakt qytetarë të dorës së dytë. Gjëja më e rëndësishme për t’u mbajtur mend është se narrativat transfobike në vendin tonë janë krejtësisht të gabuara.   Në nivel global dhe lokal në...

Mundësia e humbur e mediave për të hedhur dritë mbi dhunën me bazë gjinore

Elena Gagovska

25.11.21

Elena Gagovska Mos zgjidhja e rastit, madje një vit pas zbulimit të tij aktivizon publikun, sepse rrënohet iluzioni në lidhje me atë se autoritetet punojnë për zgjidhjen e rastit. Dhuna mbi bazë gjinore është një nga format e rralla të dhunës ku faji...