fbpx

Zašto kraj pandemije sporije dolazi u Makedoniju?

06.10.21

D-r Haris Babačić Na početku pandemije procenjivali smo da će ona najverovatno trajati dve godine. Jedna godina i sedam meseci potom, danas pitam sebe da li će to biti slučaj sa Makedonijom. Ne zbog nedostatka mehanizama i sredstava kako da se dođe do kraja,...