fbpx

Irena Cvetkoviq

Irena Cvetkoviq ka titullin doktor shkencash në fushën e studimeve gjinore. Si studiuese e re, ajo ka punuar në shumë projekte kërkimore në fushat e sociologjisë, studimet gjinore dhe media. Ajo ishte autorja e blogut Femgerila, dhe më pas kolumniste për gazetën e përditshme Dnevnik. Është aktiviste për të drejtat e njeriut për komunitetet e margjinalizuara dhe është veçanërisht aktive në avokimin e të drejtave të njerëzve LGBT, përdoruesve të drogës dhe punonjësve të seksit. Ajo është aktive në disa shoqata zyrtare dhe informale të aktivistëve. Ajo aktualisht është Drejtore Ekzekutive e Koalicionit "Të Drejtat Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuara" - Shkup.

Rritja e transparencës dhe përputhshmërisë si një mënyrë për të rritur besimin te partitë politike

Omer Ajdini

Marija Miteva

Fitim Lloga

Kasijana Jovanovska

27.04.22

Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdimisht renditen në fund sa i përket besimit të qytetarëve në institucionet dhe...

Njohja juridike e gjinisë është kyç për të drejtat e njerëzve transgjinor në Maqedoni

Irena Cvetkoviq

16.11.18

МК   ALB d-r  Irena Cvetkoviq Tani është koha më e mirë që Republika e Maqedonisë të fillojë me procesin e miratimit të modelit të cilin ekspertët dhe trans komuniteti e definojnë si kornizë gjithëpërfshirëse ligjore për njohje...