Lirim Gashi

Lirim Gashi diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Prištini. Magistrirao je međunarodno pravo. Trenutno radi kao odvjetnik u svom odvjetničkom uredu.

Političari na Kosovu se inate, dok građani pate

Lirim Gashi

09.10.20

Lirim Gaši U ovoj političkoj klimi, građani i ekonomija zemlje su žrtve rata između političara. Već je očito da pandemija nije uticala samo na naše zdravlje, već da je snažno uticala i na ekonomiju. Izolacija i paraliza javnog života utiču na ekonomije...