Рес Публика

Инфлацијата како политичка игра на моќ која тргнала наопаку

Јанис Варуфакис

24.06.22

Стратегијата стара половина век, предводена од корпорации, Вол Стрит, влади и народни банки, и понатаму не е завршена. Како резултат на тоа,...

Број 1 | јуни 2022

24.06.22

„Каирос“ – журнал за медиуми и комуникации е основан во 2022 година од страна на Институтот за комуникациски студии од Скопје, Македонија....

Како училиштата ги ползуваат односите со јавноста и социјалните медиуми за информирање на јавноста

23.06.22

Апстракт Интернетот е природна средина за новата генерација. Децата денес не учат како се користи компјутер, туку користат компјутер кога учат....

Наративот во дигиталниот простор, говорот на омраза и обидот за нивно етичко прочистување

23.06.22

Апстракт Овој труд го поставува прашањето за потребата од „детоксикација“, етичко прочистување на наративот во дигиталниот простор. Сериозното...

Медиумска писменост: Потреба или неопходност во 21 век?

23.06.22

Апстракт Медиумите играат клучна улога во поврзувањето на луѓето со другите членови на заедницата и општеството. Тие им овозможуваат да...

Воведување медиумска писменост во училницата

23.06.22

Апстракт Социјалните мрежи користат различни модели од спектарот на веб-технологиите. Овие алатки се наменети за забавувачки и за комуникациски...

Универзитетско образование за медиумска писменост: Студија на случај – Универзитет на Југоисточна Европа (УЈИЕ)

23.06.22

Апстракт Образованието за медиумска писменост е клучно за граѓаните да станат отпорни на лажни вести и дезинформации, особено во земјите ранливи...

Медиумите и медиумскиот модел како фактор за медиумската култура во Република Северна Македонија

23.06.22

Апстракт Медиумите и медиумскиот модел се фактори што влијаат врз степенот на постоењето масовна култура и медиумска писменост кај заедниците....

Важноста на критичката писменост за наставниците и за студентите кога користат платно на бизнис-модел како алатка

23.06.22

Апстракт Целта на овој напис е да се анализираaт алатките за бизнис моделирање (business modelling canvasses), преку методот на критичка писменост. Нејзина...