Сотир Габелоски

Сотир Габелоски е службеник за млади во општина Крушево и имплементатор на иницијативата „Од млади за млади“ во рамки на проектот „Поддршка за изборни реформи“.

Во младите не се вложува доволно

Сотир Габелоски

02.11.22

И покрај одреден напредок, главните проблеми на младите досега неуспешно се решаваа. Ќе понуди ли новата Национална стратегија за млади можност за...