Stefan Mitiq

Stefan Mitiq është student në Universitetin e New York-ut në Abu Dhabi (NYU Abu Dhabi) ku studion në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Fakultetin e Kërkimeve Sociale dhe Politikave Publike. Ai është një gazetar në gazetën studentore The Gazelle dhe është anëtar i modelit të Kombeve të Bashkuara në universitet. Fushat me interes të veçantë janë të drejtat e njeriut, ndryshimi i klimës, drejtësia klimatike dhe zgjidhjet e mundshme, etika në përdorimin e rrjeteve sociale, përdorimi i të dhënave personale dhe siguria e internetit, si dhe lidhja midis politikës dhe teknologjisë.

Shkupi duhet të bëhet më rezistues ndaj ndryshimeve klimatike

Stefan Mitiq

22.11.21

Teksti është fituesi i garës për blogun më të mirë “Në çfarë qytet dëshironi të jetoni?” organizuar nga Res publika dhe IKS. Stefan Mitiç Shumica e përmbytjeve katastrofike që kanë goditur vendin vitet e fundit janë vetëm një...

A do ta lejojmë botën të vazhdojë të digjet?

Stefan Mitiq

06.09.21

Stefan Mitiq Njerëzit janë krijesa të paqëndrueshme që shpesh duan të kapërcejnë tragjeditë nga të cilat kanë më shumë frikë. Ata e bëjnë këtë sepse nuk e ndjejnë mjerimin e të tjerëve si të tyren, sepse veprimet dhe fantazitë e tyre pengohen nga...

Kërcënimi i vërtetë quhet kapitalizëm mbikëqyrës

Stefan Mitiq

10.05.21

Stefan Mitiq Dallimet e padukshme në sjelljen tonë që janë pjesë e manipulimit psikologjik në rrjetet sociale, janë të shkaktuara nga kapitalizmi mbikëqyrës, i cili po minon kulturën demokratike dhe autonominë personale. Para më shumë se dy dekadave...