fbpx

Тодор Чепреганов

Проф. д-р Тодор Чепреганов е доктор на историски науки и истражувач на современата историја, со посебен интерес кон политичката историја и историја на дипломатијата. Ангажиран е во наставата на последипломските студии на Институтот за национална историја и бил раководител и соработник на повеќе од 20 домашни и странски реализирани проекти од историјата на Балканот и Македонија. Има објавено над 36 монографии, зборници на документи и учебници и над 50 статии во домашни и странски списанија.

Скриените облици на конверзионата терапија

Грација Атанасовска

28.09.22

Во Македонија не постои никаква забрана за конверзиона терапија, а лиценцираните психолози што може да се јават како спроведувачи или наведувачи...

Кафкијанските апсурди во Годишната програма за литература

Филип Клетников

23.02.22

Министерство за култура и оваа година со објавата на годишните резултати за финансирање на проекти од национален интерес јасно и недвосмислено ја...

„Трета мајка“ за чествување на Илинден

Тодор Чепреганов

24.07.17

проф. д-р Тодор Чепреганов Најдобар пример за чествување заеднички празник од минатото меѓу две соседни држави е денот „Д“ на Франција и...