fbpx

Blog

GRATË NË TIK: BARAZI PËR “TË PADUKSHMIT”

Bojana Jovanovska

19.07.23

Megjithëse është bërë përparim në vitet e fundit, ndërgjegjësimi për nevojën për politika për të rritur barazinë gjinore në sektorin e TIK është ende i...

Kultura nuk duhet të bëhet luks për qytetarët

Elena Gagovska

02.02.23

Është tragjike që ne duhet të luftojmë për ruajtjen e një institucioni që ka qenë gjithmonë një strumbullar i jetës kulturore në...