fbpx

Mjedisi

Ndërmarrjet e ujit/ujësjellësit në Maqedoninë e Veriut: sfidat dhe përmirësimi i performancës

Мохамед Самех

07.02.22

Dr. Inxh. Mohamed Sameh Vetëm 15% e vendit është e mbuluar me impiante mekanike dhe biologjike të trajtimit të ujërave të zeza, kurse qytetet kryesore vazhdojnë të shkarkojnë ujërat e zeza të patrajtuara drejtpërdrejt në mjedis.Vendi vazhdon të ketë...

Trajtimi i mbeturinave të shtuara në landfillin “Rusino”

Љупка Јаневска

24.01.22

Ljupka Janevska Këto mbetje, përveçse ndotin mjedisin jetësor, shkaktojnë edhe prishje të makinerive, dëmtojnë kontejnerët dhe pengojnë transportin e mbetjeve të tjera. Deponia e paligjshme “Rusino” gjendet mbi Gostivar në Banjiçko Pole. E tillë si...

Dimri po vjen, Shkupi vazhdon të ngulfatet

Сања Велкакова

13.12.21

Sanja Velkakova Ajri i ndotur, shëndeti i rënduar i qytetarëve – terma mirë të njohur, por çfarë prioriteti u jepet atyre?   Shkaktarët kryesorë të cilët çojnë në ndotjen e qytetit të Shkupit, sidomos në periudhën e dimrit janë:...