fbpx

Blog

A jemi dëshmitar të një rend të ri botëror në arsimin e lartë?

Alfred Marleku

23.09.19

МК  SRB Alfred Marleku Deri më sot ShBA-të mbesin shteti me sistemin e arsimit të lartë më të avancuar në botë, më numrin më të madh të publikimeve shkencore, investimeve në shkencë, patentimeve dhe të fituesve të çmimeve Nobel.   Ekziston...

Sipërmarrësia e të rinjve – startap për ekonominë e Maqedonisë

Angel Mojsovski

14.08.19

МК Angel Mojsovski Shteti duhet më tepër të përfshihet në promovimin e sipërmarrësish së të rinjve si aktivitet ekonomik i cili do të ndihmonte në zvogëlimin e papunësisë. Ka nevojë për promovim të mundësive për punësim për profesionet me më...

Bulizmi si dukuri shqetësuese në shkolla

Violeta Zefi

17.05.19

МК  SRB Violeta Zefi E vetmja formë për t’u përballë me këtë problem, kjo vlen për të gjitha shtetet pa marrëparasysh zhvillimin e tyre socio-ekonomik, ështërealizimi i fushatave sistematike për ngritjen e vetëdijes në mesin e nxënësve,...

Ndotje me informacione në rrjetet sociale

Tamara Qupeva

06.05.19

МК Tamara Cupeva Mediet sociale janë rendi i ri shoqëror, sepse ato janë versioni i tij më autentik. Por, mediet sociale në të njëjtën kohë janë edhe sfidë serioze për demokracinë, për shkak të ekspansionit të dezinformatave, lajmeve të rreme dhe...

Njohja e “Të tjerëve”: kontakti si bazë për ndërtim të raporteve më të mira ndëretnike te fëmijët

13.03.19

МК Ana Tomovska Misoska, Katerina Mojanchevska Një nga mënyrat e promovimit e raporteve më të mira ndër-etnike midis fëmijëve është mundësimi i kontaktit më të gjatë midis tyre gjë e cila do të mundësojë krijim të lidhjeve të rëndësishme...

Regjistrimi i studentëve të ri: pak apo shumë?

Nenad Novkovski

11.01.19

МК   ALB prof. d-r Nenad Novkovski Duhet të nxitet kyçje edhe më e madhe e të rinjve në procesin e arsimit të lartë, për tu siguruar strukturë kualifikuese e popullatës e krahasueshme me vendet e UE. Në mediet para do kohësh vëmendje të...

Ku u zhduk edukimi nga arsimi maqedonas?

Elizabeta Sekirarska

10.01.19

МК   ALB Elizabeta Sekirarska Gjithnjë e më pak arrijmë t’i mësojmë nxënësit tanë. Gjithnjë e më pak edhe jemi në rolin e edukuesve. Jemi të demotivuar, të margjinalizuar dhe si bazë, gjithnjë e më pak të etabluar në atë që krijohet si...

Nëse edhe ne jemi për bioetikën, a nuk jemi për jetën!?

Dejan Donev

08.01.19

МК   ALB Prof.i asoc. d-r Dejan Donev Në rrugën drejt përparimit, njeriu, duke i shfrytëzuar arritjet shkencore dhe teknologjinë e aplikuar, në mënyrë të konsiderueshme jetën, dhe me atë edhe bazën e saj, natyrën. Dimensionet e këtij rrënimi...