Глобалната банкарска криза и светската економија

Мирот и соработката се најдобриот лек за зголемените економски ризици.