Кој се плаши од ChatGPT и Dall-e лош?

Наскоро ќе живееме (или веќе живееме) во свет во кој нема да можеме да препознаеме содржина генерирана од ВИ.