Младите не бараат само повисоки плати

Младите си заминуваат од Македонија, а мерките кои се преземаат за да се задржат не се целосни. Општеството се менува многу брзо и институциите и државата треба да реагираат уште побрзо за да ги задржат младите.