fbpx

Блог

Попреченоста е приказна за љубовта и борбата за достојно место во општеството во кое секој може да расте и да напредува

Бенџамин Перкс

03.12.18

МК   ENG Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ Проценуваме дека има околу 21.000 деца со попреченост во земјата. Исто така, цениме дека речиси...

Правното признавање на родот e клучнo за правата на трансродовите луѓе во Македонија

Ирена Цветковиќ

16.11.18

МК   ALB д-р Ирена Цветковиќ  Сега е најдоброто време Република Македонија да започне со процесот на усвојување модел кој експертите и транс...

Приватен и семеен живот на истополовите партнери во Република Македонија

Елена Игновска

15.10.18

доц. д-р Елена Игновска Доколку го следиме правното резонирање на судските одлуки на Европскиот суд за човекови права, ќе заклучиме дека и...

Високата цена на родовата нееднаквост

Кристалина Георгиева и Мари-Клод Бибо

29.08.18

Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) и Мари-Клод Бибо (Marie-Claude Bibeau) Несомнено е, сигурноста жените и девојчињата да уживаат во истите права и...

Реинтеграција на Ромите повратници: вклучување на „непосакуваните“

Ангел Мојсовски

28.06.18

Ангел Мојсовски МВР ги има информациите колку Роми, т.н. лажни азиланти, се вратени, своеволно или присилно, но тие информации понатаму не се...

Нечовечноста на политиката за бегалци на Европа

Костас Георгиадес и Лука Букен

22.06.18

Костас Георгиадес (Costas Georgiades) и Лука Букен (Luca Bücken) Ова повеќе не е „бегалска криза“ ниту „криза за управување со бегалци“. Сега веќе е...

Воведување родова еднаквост во глобалното јавно здравје

Хелен Кларк и Саниа Ништар

17.05.18

Хелен Кларк (Helen Clark) и Саниа Ништар (Sania Nishtar) Родовото прашање е клучен двигател за резултатите на здравството. Родот е фактор кој влијае во тоа дали...

Сиромаштијата е и психосоцијален проблем

Кити Роелен

09.03.18

Кити Роелен (Keetie Roelen) Да си сиромашен е многу срамно искуство со кое се деградира човечкото достоинство и чувство на ценење на себеси. Начините на...

Како да стигнеме до работна средина каде мажите и жените се еднакво прифатени?

Кети Блумгарден

26.01.18

Кети Блумгарден (Kathy Bloomgarden) Големиот број тужби за сексуално малтретирање поднесени од познати личности кои започнаа со исповеди и признанија...

Ставање крај на сексуалното малтретирање и злоупотреба во ОН

Марк Лоукок (Mark Lowcock) и Вилијам Лејси Свинг (William Lacy Swing)

18.01.18

Марк Лоукок (Mark Lowcock) и Вилијам Лејси Свинг (William Lacy Swing) Време е да се искорени праксата на неказнивост која преовладуваше премногу долго во...