fbpx

Блог

Зошто не ги применуваме документите на ОН за културата?

Лидија Топузовска

29.05.19

ALB Лидија Топузовска Потенцијалите на културата се големи, разновидни и универзални. Затоа културата може да биде моќен двигател за развој кој...

Дали технологијата е закана за демократијата?

Јана Лозаноска

27.05.19

ALB Јана Лозаноска Било какво слепо поддржување на технолошкиот прогрес има консеквенци не само за природата, видливи преку глобалното затоплување...

Колку е слободна слободата: мерките во борбата со тероризмот како неопходност или изговор?

Весна Попоска

22.05.19

ALB м-р Весна Попоска Кризата на вредности влијае негативно на балансот помеѓу императивот за слобода и потребата за безбедност, стеснувајќи го...

Дали претседателските кандидати придонесоа за градењето позитивен мир низ кампањата?

Лилјана Пецова – Илиеска и Кире Бабаноски

20.05.19

ALB м-р Лилјана Пецова – Илиеска и д-р Кире Бабаноски  Прашањето за добрососедските односи, како еден од факторите за градење мир, потоа...

Двојазичноста вообличува две „зони на лингвистичката територијалност“ во Македонија

Свето Тоевски

15.05.19

ALB м-р Свето Тоевски Двојазичноста во Македонија ќе се применува се потешко со пројавување отпор кон албанскиот јазик како официјален. Потребно е...

Цензусот е услов да имаме нов претседател

Светомир Шкариќ

03.05.19

проф. д-р Светомир Шкариќ Ако нема цензус во вториот изборен круг земјата може подолго време да остане без претседател. По вториот неуспешен круг...

Потребата за зајакнување на дигиталната дипломатија во Југоисточна Европа

Сабин  Селими

03.05.19

ALB  SR  ENG Сабин Селими (Sabin Selimi) Дигиталната дипломатија, доколку соодветно се користи, е убедливо и навремено дополнение на...

Борба за повеќе пријатели во мултиполарниот свет

Радован Спиридонов

30.04.19

ALB Радован Спиридонов Македонија, покрај својата правилно избрана стратешка определба неопходно е да изгради партнерства со земјите во развој. Ни...

Зошто западните земји мора да ги прифатат екстремистите – повратници

Бјорн Илер и Фатима Заман

27.04.19

Бјорн Илер (Bjørn Ihler) и Фатима Заман (Fatima Zaman) Враќањето на насилните екстремисти во западните земји не е нерешлив проблем. Но, таков проблем би...

Дефекти на руралната политика во Македонија

Јорде Јаќимовски

24.04.19

ALB проф. д-р Јорде Јаќимовски Земјоделството сè уште е единствен извор на приходи, кој не може да го одржи микросистемот и разновидните потреби на...