Апсолутната безбедност е илузија

Четири вистини за потеклото и природата на хибридните закани.