Социјалните права и социјалната правда: Ендемски категории во Македонија

Нашето општество е социјално неправедно, а социјалната неправда е, и ќе биде погубна.