fbpx

Atixhe Selman

БЛОГЕРИ АЛБ

07.04.17

Прегледи

Atidze selman120x160Atixhe Selman është gazetare e diplomuar dhe studente në studimet për master në Institutin për Studime në Komunikim. Ako ka shumë vite përvojë pune si gazetare në Redaksinë për emisione në gjuhën rome në Radio Televizionin Maqedonas. Fusha e saj e interesit është investigimi dhe raportimi në fushën sociale dhe atë të arsimit.