fbpx

д-р Маја Стојанова

БЛОГЕРИ СРБ

06.06.17

Прегледи

Maja Stojanova 120x160

Maja Stojanova doktor je političkih nauka na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ na Univerzitetu „Sveti Ćirila i Metodija“ u Skoplju. Magistrirala je na Katedri za političke nauke na Pravnom fakultetu Justinijan Prvi  u okviru programa TEMPUS za Politički menadžment. Ona se bavi istraživanjima u područjima javnog mišljenja i istraživanjima javnog mnenja, modernih političkih teorija i moderne političke scene. Kolumnist je i autor više naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko certifikata i priznanja međunarodnih asocijacija.