fbpx

Leposava Ognjanoska

БЛОГЕРИ СРБ

06.10.15

Прегледи

Leposava Ognjanoska je diplomirana pravnica na Pravnom fakultetu "Justinijan Prvi", a trenutno je student magistarskog programa: Međunarodno pravo i međunarodni odnosi. Njeno polje od posebnog interesa je koncept demokratije i vladavine prava, kroz prizmu integracije društava.