Category Archives: Uncategorized @sq

Çka është “Blog”

Blog paraqet onllajn platformë në të cilën prezantohen një varg tekstesh, më shpesh sipas radhitje kronologjike. Blogu përmban përmbajtje tekstuale (të pagëzuar në mënyrë të popullarizuar “ blogje”) të shkruar nga një ose nga grup të autorëve. Blogjet përmbajnë qëndrime dhe mendime për tema të ndryshme përcaktimi dhe tematika i logut në të cilin janë…

Blogimi si mjet për ndryshim shoqëror

Përveç se është mjet i shkëlqyer për promovim, ngritje të vetëdijes në opinionin për një brend të caktuar dhe diskutim me konsumatorët dhe lexuesit e interesuar, blogimi mund të jetë edhe mjet efikas për aktivizëm. Përkatësisht, blogu mund të ndikojë në drejtim të realizimit të ndonjë ndryshimi shoqëror. Blogimi mund të përdoret si “luftë” kundër…

Elemente kyç të blogut të suksesshëm

Tanimë kemi shkruar për atë se çka është “blog” dhe se si blogimi mund të jetë i shfrytëzuar për ndryshim në shoqëri. Por, çka është ajo që një blog e bën efektiv? Pa dallim nëse bëhet fjalë për blog për politikë, ekonomi, lidership ose menaxhment, ekzistojnë më tepër parime të cilat duhet të ndiqen gjatë…

Përmirësoi blogjet e tua në pesë hapa të lehta

Tanimë mësove se çka është blog, si mund të shfrytëzohet blogimi për ndryshim shoqëror dhe cilat janë karakteristikat e një blog faqeje efektive. Por, siç tanimë theksuam, gjëja më me rëndësi për një blog është përmbajtja e tij. Pa blogje të shkruara në mënyrë cilësore, blogu i juaj do të mbetet në haresë dhe nuk…