Osim što je odličan alat za promovisanje, podizanje svesti javnosti o određenom brendu i diskusiji sa potrošačima i zainteresovanim čitaocima, blogiranje može biti i efikasan alat za aktivizam. Odnosno, blog može da utiče na realizaciju neke društvene promene.

Blogiranje se može koristiti kao “borba” protiv različitih društvenih nepravdi. Kada su u pitanju nepoštene prakse ili korupcija u Vladi, bloganje može biti sredstvo razotkrivanja nepravilnosti u funkcionisanju vladinih institucija.

Suština bloganja za društvene promene je u izgradnji zajednice građana koji izražavaju svoje stavove o socijalnim nepravdama.

Kada je u pitanju zagađenje vazduha u Makedoniji, blog se može iskoristiti kao sredstvo edukacije građana o tome kako da se zaštite od razornih posledica zagađenja na zdravlje. Pored toga, blog može da ohrabri građane da se uključe u aktivizam i borbu protiv zagađenja vazduha, ili da pozovu na učešće u protestima.

Blog omogućava svima koji ima internet vezu da pokrenu kampanju društvenih promena sa potencijalom da ih čuju kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

Blogovi deluju i kao svedočanstvo onoga što se dogodilo u vreme kada je postojao pojačani građanski aktivizam. Iako se ono što čitamo na Internetu može vrlo lako ukloniti, ipak sadržaj može biti objavljen na više mesta i od strane različitih autora, što povećava šanse da ostane kao dugoročni resurs.

Multimedije

Blog može da sadrži i fotografije, video zapise, grafiku i još mnogo drugih vrsta multimedijskog sadržaja. To otvara prostor da se lakše deli na društvenim medijima, ali ujedno predstavlja i odličan način da se prenese zacrtana kauza putem raznih medija (tradicionalnih i onlajn) javnosti.

Komentari

Komentari su takođe i način da se zajednica uključi u raspravu o određenom pitanju. Na taj će se način osećati kao da su deo rešenja određenog problema, a to im u određenom slučaju olakšava udruživanje zbog određene kauze.

U osnovi, blog je odličan alat za zastupanje, jer omogućava svima koji imaju internet vezu da pokrenu kampanju društvenih promena. S tim u vezi, omogućava običnim građanima da se suprotstave vlastima, da deluju kao alternativni izvori informacija, da organizuju pristalice i lobiraju kod onih na vlasti.

Lokalni primer oblika aktivizma putem blogiranja je Media Pedia(www.mediapedia.mk). Njihov tim objavio je podatke o vlasništvu medija u Makedoniji, otkrivajući političke uticaje na javno mišljenje putem medija.

Sadržaj je najvažniji

Bez obzira koji ćete identitet dati svom blogu, morate imati na umu da je sadržaj najvažniji. Sadržaj će privući čitaoca i podstaknuti diskusiju. Kvalitetan sadržaj je ono što će vratiti čitaoce na vaš blog.

S tim u vezi razmislite šta želite da postignete svojim blogom. Kojim pitanjem ćete se baviti? Koja je vaša glavna ciljna publika koju želite dotaći? Privlačenje verne baze čitaoca je ono što će vaš blog učiniti mestom na kojem će čitaoci biti redovno informisani o pitanjima od javnog interesa i kroz koja će moći da se uključe u „akciju“.

Blogiranje je bio jedan od glavnih načina na koji su građani pokušali da podstaknu svest javnosti o onome što se događalo tokom Arapskog proleća 2011 godine.